دعوت به همکاری ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

شرکت تندرماشین از نیرو های جوان و متخصص برای تکمیل پرسنل خود دعوت به همکاری می کند. داوطلبانی که تمایل به همکاری با "شرکت تندرماشین" را دارند می توانند از طریق این سامانه نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است ضمن محرمانه بودن اطلاعات، تولیدی تندر ماشین از بین درخواست های ارسال شده افراد واجد شرایط را جهت استخدام انتخاب خواهد نمود.