محصولات ان آر تی ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

NRT

CNC

CNC

آبکاری مینیاتوری

آبکاری مینیاتوری

حکاکی داخل و بیرون انگشترو سطح صاف

حکاکی داخل و بیرون انگشترو سطح صاف

لیزربرش و حکاکی

لیزربرش و حکاکی