پرینتر سه بعدی ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

پرینتر سه بعدی


• بدون نیاز به کالیبراسیون
• اپتیک لیزری ساخت ژاپن
• امکان نصب UPS ىاخلی
• قابل استفاده با هر نوع رزین
• نرم افزار ساده با کاربری آسان
• سرعت 22 میلی متر بر ساعت
• با دقت 5 میکرون در محور
• پرینت با صافی سطح بسیار بالا
• دارای تانک دائم بدون نیاز به تعویض
• با دقت 33 میکرون در محو
• ر X و Y در اندازه خاص
• انجام پرینت با کمترین مقدار ساپورت گذاری
• امکان کنترل از راه دور و راه اندازی با اینترنت
• خاموش شدن اتوماتیک کل دستگاه در زمان اتمام کار
• کامپیوتر داخلی و مونیتور لمسی و دوربین داخلی عملکرد
• سایز صفحه از 40 × 60 الی 100 × 120 میلی متر
تا ارتفاع 250 میلی متر
پرینتر سه بعدی