پرینتر رو میزی ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

پرینتر رو میزی

بدون نیاز به کالیراسیون
ویدئو پرژاکتور آمریکائی
با صافی سطح بسیار بالا
قابل استفاده با هر نوع رزین
نرم افزار ساده با کاربردی آسان
دقت 5 میکرون در محور Z
با دقت 45 میکردون در محورXو Y
کامپیوتر داخلی و مونیتور لمسی
سرعت ساخت 25 میلی متر بر سرعت
دارای تانک دائم بدون نیاز به تعویض
انجام پرینت با کمترین میزان ساپورت گذاری
امکان کنترل از راه دور و راه اندازی از طریق اینترنت
خاموش شدن اتوماتیک کل دستگاه در زمان اتمام عملیات
سایز صفحه از 40 × 60 الی 80 × 120 میلی متر تا ارتفاع 150 میلی متر تا ارتفاع 250 میلی متر
پرینتر رو میزی