دستگاه تصفیه ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

ماشین اسکرابر (خنثی کننده دود اسید) TNB_820

این ماشین جهت خنثی نمودن دود و گازهای حاصله از اسید کاری می باشد.سیستم دستگاه به گونه ای طراحی گردیده که امکان نصب چندین اسکرابر را در کنار یکدیگر میسر می سازد که هر سیستم بصورت مجزا دارای پمپ چرخشی و خروجی گاز مجزا می باشد.در هر دستگاه قسمت برجک خنثی کننده دود از قسمت تصفیه جدا بوده و امکان حمل و نقل آسان آنرا مهیا نموده است دریچه های بازدید و آب نما مربوط تست تصفیه و شیرهای تخلیه استفاده آسان از دستگاه را چندین برابر بیشتر نموده است
ماشین تصفیه:

  • امکان نصب چندین اسکرابر در کنار یکدیگر
  • دارای پمپ چرخشی و خروجی گاز مجزا
  • جدا بودن قسمت برجک خنثی کننده دود از قسمت تصفیه
  • دارای فن 100 % ضد اسید دائم کار
دستگاه تصفیه